Idearyhmittelyn malli

Osallistujat luovat ideoita, priorisoivat ne ja lopuksi ryhmittelevät ne teemoiksi. Tämä on hyvä perusta seuraavien vaiheiden sopimiselle.

Käytä mallia

Aloita idearyhmittely

Aloita tällä mallipohjalla nyt.
Käytä mallia

Yleistä idearyhmittelystä

Idearyhmittely on strukturoitu työpajamenetelmä, jonka avulla muodostetaan yhdessä jaettu näkemys aiheesta ja luodaan siten perusta tulevalle työlle.

Osallistujat tuottavat tekoälyn avulla suuren määrän ideoita, jotka sitten asetetaan paremmuusjärjestykseen äänestämällä. Eniten kannatusta saaneet ideat ryhmitellään ja kullekin ryhmälle annetaan kuvaavat nimet.

Tuloksia voidaan käyttää yhteisymmärryksen saavuttamiseen seuraavista askelista tai se voi toimia lähtökohtana tuleville keskusteluille.

Milloin käyttää idearyhmittelyn mallipohjaa?

Idearyhmittely on paras valinta silloin, kun ryhmän on nopeasti löydettävä yhteinen näkemys jatkotoimia varten. Menetelmä soveltuu kaikenlaisiin aiheisiin.

Prosessi kestää noin 25 minuuttia ja tyypillinen osallistujamäärä on 3-50 henkilöä.

Idearyhmittelyn hyödyt

Idearyhmittely on nopea tapa saada osallistujien yhteinen näkemys pääaiheista. Digitaalinen prosessi ja tekoäly nopeuttavat ideoiden syntymistä. Tekoälyn ideat ruokkivat osallistujien luovuutta ja stimuloivat monipuolisten ideoiden syntymistä

Ensikertalaisille osallistuminen on äärimmäisen helppoa, ja Idearyhmittely-menetelmä toimii hyvin virtuaalisessa ympäristössä. Yhdessä tuotetut tulokset luovat hyvän pohjan jatkotoimille.

Idearyhmittelyn vaiheet

1. Ideointi

Jokainen kirjaa omia ideoitaan samalla kun tekoäly tuottaa ideoita tahdilla, joka stimuloi luovuutta. Tekoäly voidaan myös jättää pois, jos tavoitteena on kerätä osallistujien olemassa olevat oivallukset ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen tai ryhmitellä ne otsikkotason ryhmiin.

Saat nopeasti kymmeniä tai satoja ideoita. Vaiheen oletuskesto on 8 minuuttia.

2. Ideoiden valinta

Jokainen valitsee itseään kiinnostavimmat ideat. Tämä tapahtuu helposti klikkaamalla haluamansa ideat, jolloin ne muodostuvat listaksi oikealle.

Koska valinta tehdään yksilöllisesti, ryhmäajattelu ei vaikuta valintoihin.

Oletusarvoinen aika on 5 minuuttia, mutta voit myös säätää sitä haluamaksesi.

3. Ideoiden ryhmittely

Fasilitaattori johtaa keskustelua ideoiden siirtämisestä samankaltaisten ideoiden ryhmiin.

Lopuksi ryhmille annetaan kuvaavat nimet, ja prosessin lopussa sovitaan seuraavista vaiheista. Huom: Vaikka jokainen pystyy siirtelemään ideoita ryhmiin, sen tekeminen yhdessä keskustelemalla luo yhteisen käsityksen lopputuloksesta.

4. Valmis!

Nauti tuloksista ja tarkastele niitä erilaisten raporttien avulla.

UKK

1. Onko fasilitoinnissa jotain huomioitavaa?

Fasilitaattorille on prosessipalkin yläosassa fasilitaattorikuvake, josta saat tarvittaessa vinkkejä ja josta näet osallistujien valmiustason kyseisessä vaiheessa. Voit myös esittää kysymyksiä varmistaaksesi, että aikaa on kaikille riittävästi.

Aloita Idearyhmittely mallilla ilmaiseksi

Aloita tällä mallipohjalla nyt.
Käytä mallia