Järjestä jatkuva ideoiden kerääminen kanavilla

Jatkuva ideoiden kerääminen ja hallinta onnistuu kanavien avulla. Luo kohdennettuja kanavia tärkeille aiheille, kuten tuotekehitys, ehdotusohjelma ja tuotelinja.

Kerää, arvioi ja hallitse ideoita kanavilla ja tee jatkuvasta innovoinnista saumatonta.

Pysy ajan tasalla - organisoi ideointi aihekohtaisiin kanaviin ja seuraa prosessia Kanbanilla
Arvioi ja hallinnoi ideoita nopeammin kanavakohtaisten prosessien avulla
Osallista ja luo sitoutumista - kutsu tärkeimmät sidosryhmät osallistumaan kehitystoimintaan
Luo innovaatiokulttuuria - tarjoa avointa, rakentavaa palautetta ja kannusta toimintaan
Luo kohdennetut kanavat jatkuvaan ideoiden keräämiseen kuten tuotekehitykseen tai aloitetoimintaan

Aloita jatkuva ideointi Orchidealla ilmaiseksi täältä!

Jatkuva ideoiden kerääminen ohjelmisto

Tee jatkuvasta innovoinnista saumatonta

Ideoiden hallinta työkalu

Pysy ajan tasalla ideoista ja keskity niiden eteenpäin viemiseen. Luo kanavia rajatuille aiheille ja räätälöi sopivat prosessit. Käytä Kanbania ideoiden hallintaan ja pysy prosessissa ajan tasalla.

Ideoiden arviointi ohjelmisto

Säästä aikaa arvioinnissa ja tee toiminnoista sujuvia kanavakohtaisten prosessien avulla. Suunnittele ehdotuslomakkeet ja arviointi kullekin kanavalle alusta alkaen tai käytä parhaisiin käytäntöihin perustuvia mallejamme. Räätälöityjen prosessien avulla voit arvioida ideat nopesti ja keskittyä ratkaisuun.

Yhteiskehittäminen organisaatioissa

Ota työntekijät mukaan yhteiskehittämiseen ja luo innovaatiokulttuuria. Aosiaalisen median kaltaisessa syötteessä voit tehdä yhteistyötä kommentoimalla, reagoimalla ja kehittämällä ideoita. Pysy ajan tasalla uusimmista ideoista ja osallistu keskusteluun. Järjestä avoin innovaatio helposi Orchidealla.

Näin käytät kanavia

Jatkuvan ideoinnin aiheen määrittely
step 1
Määrittele aihe ja prosessi

Luo kanavia aiheille, joita haluat kehittää. Räätälöi sopivat prosessit alusta alkaen tai käytä valmiita malleja. Kanava luo helposti hallinnoitavan tilan aihekohtaisille ideoille ja auttaa keskittymään ideoiden eteenpäin viemiseen.

Tutustu mallipohjiin
STEP 2
Kerää

Kerää ideoita ja ehdotuksia tiimiltä, asiakkailta ja kumppaneilta. Kanavakohtaisella ideoiden keräyslomakkeella otat talteen kaikki olennaiset seikat.

Julkaise kanava nettiin koko yhteisölle tai kutsu muutama vieras helposti sähköpostitse. Orchidean avulla otat helposti kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät kehittämiseen mukaan.

Ideoiden kerääminen digitaalisesti
Työntekijöiden sitouttaminen yhteiskehittämiseen
STEP 3
Sitouta

Pysy ajan tasalla uusimmista ideoista ja ota sidosryhmät mukaan yhteiskehittämiseen.

Orchidean avulla osallistut vaivattomasti kehittämiseen. Kommentoi, reagoi ja kehitä ideoita kanavan keskustelusyötteessä. Käyttäjät voivat kiinnittää jonkun huomion @-maininnalla tai niputtaa ideoita yhteen hashtageilla.

STEP 4
Hallinnoi

Kysy asiantuntijalausuntoja tai priorisoi ideat luokitusten perusteella. Voit myös luoda omia kehitystyökaluja, kuten SWOT- tai toteutettavuustutkimus.

Kanavakohtaiset prosessit säästävät aikaa arvioinnissa, sujuvoittavat toimintaa ja auttavat tekemään perusteltuja päätöksiä. Seuraa Kanbanilta prosessia ja pysy ajan tasalla.

Ideoiden luokittelu työkalu
Ideoiden analysointi ohjelmisto
STEP 5
Analysoi

Onnistunut innovaatiojohtaminen edellyttää reaaliaikaista mittaamista. Orchidean analytiikka ja raportit tarjoavat tarkkaa ja käytännöllistä tietoa, joka auttaa sinua kehittämään innovaatioprosessiasi.

HYÖTY
Kasva ja menesty


Luo uusi idea, kehitä, tee yhteistyötä, toista...

Hallinnoi ideoita ilmaiseksi

Aloita nopeasti valmiiden mallien avulla