OHJELMISTO AVOIMEEN INNOVOINTIIN

Avoin innovointi Orchidealla – luo ratkaisuja yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden tai muiden sidosryhmien kanssa

Tee yhteistyötä kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa ja käytä väkijoukkojen luovuutta parempien ideoiden saamiseksi. Orchidean avulla avoin innovointi on saumatonta kaikille - osallistujille ja vastuuhenkilöille.

ALOITA ILMAISEKSI
Ideoinnin joukkoistaminen innovaatioalusta

partnerIT & ASIAKKAAT

Yli 50 000 käyttäjää maailmanlaajuisesti

Sitouta kaikki sidosryhmät avoimeen innovointiin ja saa parempia ratkaisuja

Innovaatioalusta

Avoin innovaatio

Säilyttääkseen kilpailuetunsa yritysten on jatkuvasti innovoitava ja löydettävä uusia tapoja parantaa tuotteitaan ja palvelujaan. Yksi tapa vähentää innovoinnin riskejä ja kustannuksia on ottaa käyttöön avoin innovointi. Avoin innovointi on menetelmä, jossa yritykset tekevät yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa uusien ideoiden tuottamiseksi. Avointa innovointia hyödyntämällä lisätään osallistujien sitoutumista, pienennetään kehityskustannuksia ja ymmärretään paremmin asiakkaiden tarpeita.  PwC:hen kuuluvan strategy& -konsulttiyrityksen tutkimuksen mukaan yritykset, jotka havainnoivat asiakkaidensa tarpeita suorassa kontaktissa, menestyvät innovoinnissaan paremmin. Hyvä asiakasymmärrys näkyy myös taloudellisissa tuloksissa, sillä näiden yritysten voitot kasvoivat 3x nopeammin kuin muiden yritysten.

Avoimen innovaation alusta

Avointa innovointia tuetaan Orchideassa hyvin, sillä voit kehittää ideoita yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Orchidean avulla voit helposti kutsua yhteistyökumppaneita ja asiakkaita jakamaan ideoita tai jopa joukkoistaa ideointia suuremmalle ryhmälle. Orchideassa voit avata kaikki innovaatiotoimintonne yleisölle - työpajat, innovaatiohaasteet ja jatkuvan innovoinnin. Voit myös rajoittaa vierailijoiden pääsyn vain valittuihin työtiloihin, jotta vierailijat eivät näe sisäisiä innovaatiotoimintojasi.

Monikäyttöisin avoimen innovoinnin ohjelmisto

Avoin innovaatio toiminnot

Kehitä yhdessä organisaatiosi, kumppaneidesi tai asiakkaidesi kanssa

Ota yleisö mukaan kaikkeen innovaatiotoimintaan - työpajoihin, haasteisiin ja jatkuvaan ideointiin.

Luo julkinen ehdotuslomake ideoiden keräämiseksi ilman rekisteröitymistä

Luo oma arviointiprosessisi

Anna vieraille täysi pääsy kanavaan tai kampanjaan tai rajoita ideointi tiettyyn tilaan

Maksat vain hallinnoijista

Luo oma idealomakkeesi ja prosessisi

ja enemmän!

Aloita ilmaiseksi

"Orchidea on virtuaalinen yhteiskehittämisen alusta, jossa kehittämistä voi helposti edistää paikasta ja ajasta riippumatta."

Mari, Terveydenhuolto

Monipuoliset ratkaisut avoimeen innovointiin

Monipuolinen innovaatioalusta yhteiskehittämistä varten

Orchidea on innovaatioalusta, joka auttaa yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluja avoimen innovoinnin avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaat, kumppanit ja yleisö otetaan mukaan kehitysprosessiin. Orchidea tarjoaa tilan, jossa ideoita voidaan jakaa ja kehittää. Voit ottaa vieraita mukaan kaikkiin innovaatiotoimintoihin: jatkuvaan innovointiin ja ideakampanjoihin, kuten aivoriiheen ja innovaatiokilpailuihin. Meillä on ratkaisut kaikkiin avoimen innovoinnin tarpeisiisi! Kutsumalla laajan sidosryhmäjoukon osallistujia mukaan toimintaan organisaatiot saavat käyttöönsä uusia ideoita ja näkökulmia, joita eivät ehkä muuten olisi ottaneet huomioon.

NÄE KUINKA INNOVOIDA orchideaLLA
Avoimen innovoinnin hallinnointi
Yhteistyö verkossa

Tee yhteistyötä asiakkaidesi, kumppaneidesi tai muiden sidosryhmien kanssa ja saa nopeasti uusia ideoita

Avoin innovaatio ja yhteistyö tuovat paljon etuja mille tahansa organisaatiolle. Lisäksi avoin innovointi voi auttaa nopeuttamaan kehitysprosessia, sillä sen avulla yritykset voivat saada käyttöönsä laajemman valikoiman ideoita ja asiantuntemusta. Orchidean alusta tarjoaa tehokkaan työkalun innovaatioiden edistämiseen organisaatioissa. Orchideassa voit ottaa väkijoukon mukaan monin eri tavoin. Voit kutsua vieraita täyskäyttäjiksi kanavaan tai tiettyyn ideaan, ottaa väkijoukkoja mukaan innovaatiohaasteisiisi, julkaista idealomakkeen joukkoistamista varten ja paljon muuta. Voit myös kutsua asiantuntijoita arvioimaan ideoita ja tehdä arviointiprosessista juuri sinun tarpeisiisi sopivan. Orchidea tarjoaa sinulle keinon sitouttaa asiakkaat, asiantuntijat tai kumppanit haluamallasi tavalla!

ALOITA ILMAISEKSI

Aloita innovointi Orchidealla jo tänään:

Helposti hallinnoitava ideointi
Innovoi kaikkien relevanttien sidosryhmien kanssa
Systemaattinen ja mukautettava arviointiprosessi
Läpinäkyvä prosessi ja arviointi

"Orchidean avulla koko henkilöstön ideat tulevat kuulluksi tasaveroisesti"

Henri, Hissi- ja liukuporrasala

UKK

1. Mitä on avoin innovaatio?
Avoin innovointi tarkoittaa ideoiden ja resurssien jakamista ulkopuolisista lähteistä uusien tuotteiden tai palvelujen luomiseksi. Avoin innovointi edistää yhteistyön ja jakamisen henkeä. Avaamalla innovaatioprosessin yritykset voivat saada käyttöönsä laajemman valikoiman ideoita ja kykyjä, mikä voi johtaa onnistuneempiin tuotteisiin ja palveluihin.
2. Mitä hyötyä avoimesta innovoinnista on?
Avoimiin innovaatioihin liittyy useita etuja, muun muassa seuraavat:
- Luovuuden ja innovoinnin lisääntyminen: Organisaatiot voivat hyödyntää luovuutta laajemmin ja tuottaa innovatiivisempia ratkaisuja.
- Parempi tehokkuus: Avoin innovointi auttaa organisaatioita välttämään päällekkäistä työtä ja hyödyntämään resursseja paremmin.
- Suurempi joustavuus: Avoimen innovoinnin avulla organisaatiot voivat reagoida paremmin muuttuviin olosuhteisiin ja sopeutua nopeasti uusiin haasteisiin.
- Parempi kilpailukyky: Avoin innovointi voi antaa organisaatioille merkittävää kilpailuetua nykyisillä yhä globalisoituneemmilla ja kilpaillummilla markkinoilla.
- Ja paljon muuta! Nämä ovat vain joitakin niistä eduista, joita avoimen innovoinnin avulla voidaan saavuttaa. Tehokkaasti toteutettuna avoin innovointi voi tuoda merkittäviä etuja mille tahansa organisaatiolle.
3. Miten avoin innovaatio toteutetaan Orchidean avulla?
Orchidean avulla on useita tapoja avata innovointia ja joukkoistaa ideointia. Voit kerätä ideoita ja ehdotuksia tiimiltä, asiakkailta ja kumppaneilta työpajoissa, innovaatiohaasteissa tai jatkuvassa ideoinnissa. Voit julkaista kanavan internetissä väkijoukon osallistamiseen tai kutsua muutaman vieraan helposti sähköpostitse. Orchidean avulla on helppo ottaa kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät mukaan.

Lue blogipostauksiamme innovaatiosta