Tuote- ja palvelukehityksen malli

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien ideoiden arviointiin ja jatkokehittämiseen sopiva työnkulku. Numeraalisen arvioinnin perusteella potentiaalisimmat ideat voidaan viedä jatkokehitysvaiheeseen tai suoraan päätöksentekoon.

Käytä mallia
Product development template

Aloita tällä mallilla helposti

Aloita ilmaiseksi nyt.
Käytä mallia

Yleistä tuote- ja palvelukehitysmallista

Mallimme on suunniteltu yksinkertaistamaan tuote- ja palvelukehitysideoiden jatkuvaa keräämistä pysyvällä kanavalla. Malli tarjoaa numeerisen arviointiprosessin, jonka avulla tunnistat lupaavimmat ideat ja ohjaat ne tehokkaasti kohti kehittämistä ja päätöksentekoa.

Tee jatkuvasta kehittämisestä yhteistoiminnallista ja ota kaikkien tahojen arvokkaat näkemykset ja ideat mukaan. Kutsu asiakkaat, tiimisi, koko organisaatiosi, asiantuntijat tai muut tahot osallistumaan helposti linkillä tai sähköpostikutsulla.

Milloin käyttää tätä mallia?

Mallimme on ihanteellinen ratkaisu, kun tarvitset pysyvän paikan tuote- ja palveluideoiden jatkuvalle keräämiselle ja kehittämiselle. Voit joustavasti luoda räätälöidyt kanavat tuotteesi eri osa-alueille tai ominaisuuksiin, ja mukauttaa työnkulun yksityiskodat tarpeidesi mukaan.

Halusitpa sitten edistää innovointia, sitouttaa eri sidosryhmät kehittämiseen tai virtaviivaistaa tuote- ja palvelukehitysprosessia, mallimme on oikea valinta.

Tuote- ja palvelukehityksen mallin hyödyt

Tuote- ja palvelukehitysmallimme helpottaa tuote- ja palveluideoiden keräämistä ja hallintaa. Järjestelmällinen lähestymistapa tehostaa ideoiden arviointia ja varmistaa, että kaikki ideat käsitellään kohti toteutusta.

Mallimme tekee aloittamisesta vaivatonta tarkkaan harkitun työnkulun avulla ja tarjoaa hedelmällisen pohjan tuote- ja palvelukehitykselle. Voit muokata yksityiskohdat vapaasti tarpeesi mukaan. Mallimme edistää erilaisten toimijoiden, kuten asiakkaiden, tiimin ja asiantuntijoiden yhteistyötä parhaiden tuoteinnovaatioiden aikaansaamiseksi.

Tuote- ja palvelukehityksen mallin vaiheet

Alla on esitetty perusprosessi, jota voit muokata tarpeisiisi sopivaksi tai luoda kokonaan uuden prosessin. Vaiheita voi olla niin monta kuin haluat, ja kussakin vaiheessa voit kysyä osallistujilta haluamiasi kysymyksiä.

1. Ideoiden kerääminen

Avaa kanava ja aloita ratkaisujen kerääminen tiimiltä, organisaatiolta, asiakkailta ja kumppaneilta.

Mukauta ideankeräyslomake kerätäksesi kaikki aiheeseen liittyvät olennaiset seikat. Julkaise kanava joukkoistamista varten tai kutsu muutama vieras helposti sähköpostitse. Orchidean avulla on otat helposti kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät mukaan.

2. Arvioi ideat

Kysy asiantuntijalausuntoja tai arvioi ideoita numeerisesti. Erityisesti tuote- ja palvelukehitystä varten luodun työnkulun avulla säästät aikaa arvioinnissa, teet prosessista sujuvan ja teet perusteltuja päätöksiä.

Voit luoda omia arviointikriteereitä, lisätä tehtäviä ja automatisoida prosessin.

3. Kehitä yhdessä

Yhteiskehittäminen on avainasemassa huippuinnovaatioiden luomisessa. Orchidea tekee ideoiden kehittämiseen osallistumisesta helppoa. Kommentoi, reagoi ja kehitä ideoita keskustelusyötteessä. Käyttäjät voivat kiinnittää jonkun huomion @-maininnalla tai niputtaa ideoita yhteen hashtageilla. Voit myös lisätä tehtäviä, kuten pyytää asiantuntijoiden kommentteja tiettyyn ideaan.

4. Tee päätöksiä

Kun olet kerännyt näkemyksiä, asiantuntijalausuntoja ja arvioita, on aika tehdä päätöksiä. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa: hyväksy idea jatkokehitystä/toteutusta varten tai arkistoi se väliaikaisesti.

Product development template
This is some text inside of a div block.
collect ideas
Idea evaluation
Comment on ideas

Aloita tuote- ja palvelukehitys nopeasti

Aloita tällä mallilla ilmaiseksi.
Käytä mallia