ALOITEJÄRJESTELMÄ

Monipuolinen aloitejärjestelmä osallistavaan ja vaivattomaan aloitetoimintaan

Osallista koko organisaatiosi kehittämään parempia ratkaisuja Orchidean aloitejärjestelmän avulla. Kerää ja käsittele aloitteet vaivattomasti ja hyödynnä monipuolisia keinoja yhteiskehittämiseen. Orchidealla aloitetoiminta on saumatonta kaikille - osallistujille ja vastuuhenkilöille.

ALOITA ILMAISEKSI
Ideoinnin joukkoistaminen innovaatioalusta

partnerIT & ASIAKKAAT

Yli 50 000 käyttäjää maailmanlaajuisesti

Sitouta koko organisaatio kehittämiseen ja saa parempia ratkaisuja

Innovaatioalusta

Nykyaikainen aloitetoiminta

Usein perinteisessä aloitetoiminnassa on ongelmana raskaat käsittelyprosessit, joista puuttuu läpinäkyvyys. Tällaisesta kärsii sekä aloitetoiminnan järjestäjät, että osallistujat. Nykyaikaisen aloitetoiminnan ytimessä taas on tehdä prosessista avoin, yksinkertainen ja yhteisöllinen. Aloitteen kirjaamisen on oltava vaivatonta, kuten myös avoimen käsittelynkin. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä digitaalisia työkaluja. Oikeat työkalut yksinkertaistavat ja automatisoivat tehtäviä, antavat henkilöstölle selkeän näkyvyyden aloitteidensa tilasta ja mahdollisuuden seurata niiden edistymistä.

Opi lisää aiheesta webinaarissamme:
Webinaaritallenne: Modernin aloitetoiminnan salaisuudet

Orchidean aloitejärjestelmä

Orchidea mahdollistaa vaivattoman aloitteiden kirjaamisen niin mobiilissa kuin tietokoneellakin. Osallistujat voivat aloitteiden kirjaamisen lisäksi tutustua syötteessä toisten aloitteisiin, sekä kehittää ja kommentoida niitä. Aloitetoimintaan on hyvä myös aktivoida henkilöstöä aktiivisemmin aika ajon esimerkiksi erilaisten kampanjoiden avulla. Orchidean haasteominaisuudella voit aloittaa innovaatiokilpailun, jolla innostat ihmisiä innovointiin. Orchidean avulla osallistat monipuolisesti niin henkilöstön eri puolilta organisaatiota kuin myös ulkoisetkin sidosryhmät aloitetoimintaan. Voit määritellä teille sopivat aloitteiden kirjaus- ja käsittelyprosessit, jotka toteutuvat automaattisesti aloitteita raahaamalla sarakkeesta toiseen kanbanilla. Aloitetoiminnan järjestäminen, sekä siihen osallistuminen on erittäin helppoa ja sujuvaa.

Aloitejärjestelmä yhteisölliseen kehittämiseen

Avoin innovaatio toiminnot

Kehitä yhdessä organisaatiosi, kumppaneidesi ja asiakkaidesi kanssa

Tuo yhteisöllisyyttä aloitetoimintaan - osallistujat voivat kehittää ja kommentoida toistensa aloitteita

Energisoi toimintaa työpajojen ja kampanjoiden avulla

Luo aloitetoimintaan läpinäkyvyyttä - osallistujat voivat nähdä arvioinnit ja aloitteidensa tilan

Maksat vain hallinnoijista

Luo oma arviointiprosessisi. Orchidea ohjaa sinut oikeisiin vaiheisiin - prosessia ei tarvitse muistaa itse

Kätevä aloitteiden kirjaus niin mobiilissa kuin työpöydälläkin

ja enemmän!

Aloita ilmaiseksi

"Orchidea on virtuaalinen yhteiskehittämisen alusta, jossa kehittämistä voi helposti edistää paikasta ja ajasta riippumatta."

Mari, Terveydenhuolto

Monipuoliset ratkaisut avoimeen aloitetoimintaan

Monipuolinen ohjelmisto aloitetoiminnan järjestämiseen

Orchidea on alusta, jossa voidaan jakaa, kehittää ja arvioida aloitteita. Voit järjestää Orchidealla perinteistä jatkuvaa aloitetoimintaa, mutta myös energisoida kehittämistä esimerkiksi haasteiden ja työpajojen avulla. Voit ottaa myös vierailijoita mukaan kaikkeen kehittämiseen. Meillä on ratkaisut kaikkiin innovointitarpeisiisi. Tekemällä aloitteiden kirjaamisesta ja arvioinnista yksinkertaista, lisäät motivaatiota osallistua ja saat enemmän hyödyllisiä ratkaisuja!

NÄE KUINKA järjestää aloitetoiminta orchideaLLA
Aloitejärjestelmä
Yhteistyö verkossa

Tee aloitetoiminnasta yhteisöllistä ja edistä yhteiskehittämisen kulttuuria

Uskomme aloitetoiminnassa niin kuin muussakin innovaatiotoiminnassa yhteiskehittämiseen. Aloitteet paranevat usein, kun niitä kehitellään yhdessä ja niihin tuodaan eri näkökulmia. Tästä syystä olemme mahdollistaneet aloitetoiminnan avoimen ja yhteisöllisen toteuttamisen Orchidealla. Aloitejärjestelmä Orchidean syötteessä osallistujat voivat selailla toistensa aloitteita, kommentoida ja kehittää niitä. Voit myös reagoida ideoihin esimerkiksi peukuilla, sekä aktivoida ihmisiä aloitteen pariin @-merkinnöillä. Olemme mahdollistaneet myös avoimen arviointiprosessin, jotta osallistujat voivat seurata aloitteidensa tilaa ja näin motivoitua aloitetoiminnan pariin. Orchidea tarjoaa sinulle keinon toteuttaa avointa ja yhteiskehittämiseen perustuvaa aloitetoimintaa!

ALOITA ILMAISEKSI

Aloita aloitetoiminnan järjestäminen Orchidealla jo tänään:

Helposti hallinnoitava ideointi
Osallista kaikki relevantit sidosryhmät
Systemaattinen ja mukautettava arviointiprosessi
Läpinäkyvä prosessi ja arviointi

"Orchidean avulla koko henkilöstön ideat tulevat kuulluksi tasaveroisesti"

Henri, Hissi-ja liukuporrasala

Aloita vaivattomasti valmiilla mallilla

Malli on suunniteltu jatkuvan parantamisen ja aloitetoiminnan järjestämiseen. Se ohjaa sinua jäsennellyn työnkulun läpi ehdotusten keräämisestä ja arvioinnista hyväksyttyjen ideoiden toteuttamisen seurantaan.

Aloitetoimintaan kehitellyn mallimme avulla käynnistät nykyaikaisen aloitetoiminnan helposti ja teet siitä läpinäkyvää, järjestelmällistä ja sujuvaa sekä osallistujille että järjestäjille.

Tutustu aloitetoiminnan malliin
Aloitetoimintamalli

UKK

1. Miten aloitetoiminta toteutetaan Orchidean avulla?
Orchidealla aloitetoiminta on tehty mahdollisimman vaivattomasti. Voit käyttää Orchidean valmiita aloitteiden keräyslomakkeita ja arviointiprosessia, sekä muokata ne teidän toimintaanne sopivaksi. Voit myös edistää aloitteiden käsittelyä lähettämällä tehtäviä esimerkiksi arviointiin liittyen. Tutustu aloitetoiminna mallipohjaan täällä.
2. Miten palkita aloitteista?
Aloitepalkitsemiseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Kuitenkin tärkeitä asioita muistaa aloitepalkkioissa on palkitsemisen liittäminen toteutuneisiin hyötyihin, organisaation tavoitteiden huomioiminen palkitsemisessa, palkitsemissumman oikeudenmukaisuus sekä sosiaalinen palkitseminen. Blogipostauksessamme esittelemme esimerkkejä aloitepalkkiomalleista. Orchideaan voit myös luoda oman mallinne mukaiset prosessit aloitepalkitsemiseen.
3. Onko Orchideassa raportointia aloitetoiminnasta?
Kyllä! Raportointiominaisuuksillamme voit nähdä esimerkiksi kuinka paljon aloitteita on kirjattu tai arvioitu tietyllä aikavälillä, sekä myös kävijöiden, kommenttien sekä reaktioiden määrät.
4. Mitä muuta innovointia Orchidealla voi toteuttaa kuin aloitetoimintaa?
Orchidea on erinomainen väline järjestää kaikki innovointitoiminta yhdessä paikassa. Voit järjestää työpajoja, kampanjoita kuten innovaatiohaasteita tai jatkuvaa innovointia. Voit osallistaa innovointiin oman organisaatiosi, sekä myös ulkopuoliset sidosryhmät vaivattomasti.

Lue blogipostauksiamme aloitetoiminnasta