Työpajat: Päästä tiimisi luovuus valloilleen

Päästä tiimisi luovuus valloilleen ja saa ideat lentämään. Orchidea Työpajan avulla luot paljon ideoita nopeasti ja kehität niistä harkittuja ratkaisuja.

Prosessimme ohjaa sinut jokaisen vaiheen läpi ideoiden keräämisestä parhaiden valitsemiseen, jotta voit keskittyä ratkaisuun.

Saat lukuisia ideoita nopeasti samanaikaisen ideoinnin avulla
Ohjattu prosessi tekee aivoriihien järjestämisestä helppoa
Ideoi, kehitä ja valitse parhaat ideat yhdessä tiimisi kanssa
Näe aina ajastimesta kuinka paljon aikaa vaiheessa on jäljellä
Fasilitaattori voi suunnitella aikataulun etukäteen, mutta voi myös muuttaa sitä aivoriihen aikana

Aloita ilmainen käyttö täältä!

Järjestä aivoriihi Orchidean avulla

Näin järjestät työpajoja Orchidean avulla

Aloita innovointi aivoriihessä
VAIHE 1
Määrittele aihe

Aloita työpajasi hetkessä. Luo uusi työpaja, määritä aihe ja kutsu osallistujat.

VAIHE 2
Kerää ideat

Anna osallistujien jakaa kaikki ideansa. Ideat näkyvät reaaliajassa ja tallennetaan seuraavia vaiheita varten. Tavoitteena on saada aikaan runsaasti ideoita lyhyessä ajassa.

Ideoiden kerääminen Orchidean työpajassa
Parhaiden ideoiden valinta
VAIHE 3
Valitse ideat

Valintavaiheessa näkyvät kaikki edellisen vaiheen ideat.

Osallistujat lukevat ideat läpi ja vetävät parhaat seuraavaan vaiheeseen.

VAIHE 4
Kerää ratkaisut

Kunkin osallistujan priorisoidut ideat ovat tässä vaiheessa kaikkien nähtävissä.

Osallistujat muodostavat 1-3 tärkeimmän ideansa pohjalta ratkaisuja.

Orchidea idealomake
Ideoiden raportointi
VAIHE 5
Kehitä

Tässä vaiheessa esitellään edellisen vaiheen ratkaisut.

Osallistujat kehittävät ratkaisuja kommentoimalla, esittämällä kysymyksiä ja lopuksi äänestävät parhaista ratkaisuista.

VALMIS
Valitse parhaat ratkaisut


Se on näin helppoa! Arvioinnin ja keskustelun pohjalta parhaat ratkaisut valitaan toteutukseen.

Aloita ilmainen työpajojen järjestäminen nyt