AI-tehosteiset työpajat: Nosta tiimisi luovuus uudelle tasolle

Pidä aivoriihi tiimin, asiakkaiden ta kumpanien kanssa. Tekoäly auttaa teitä luomaan monipuolisia ideoita ja nopeuttaa ratkaisuehdotusten kirjoittamista.

Prosessimme ohjaa sinut jokaisen vaiheen läpi ideoiden keräämisestä parhaiden valitsemiseen, jotta voit keskittyä ratkaisuun. Anna tekoälyn auttaa nostamaan tiimisi luovuus uudelle tasolle.

Saa nopeasti lukuisia luovia ideoita tekoälyavusteisen ideoinnin avulla
Tekoäly auttaa sinua myös kehittämään parhaat ideat kokonaisvaltaisiksi ehdotuksiksi
Selkeä vaiheittainen prosessi tekee työpajojen järjestämisestä helppoa
Yhdistä osallistujien päätöksenteosta syntyvä sitoutuminen tekoälyn luovuuteen ja tehokkuuteen
Voit fasilitaattorina suunnitella aikataulun etukäteen, mutta kuitenkin muokata sitä helposti tilanteiden muuttuessa
Fasilitaattorin mittariston tilannekuva pitää sinut kartalla ja tukee työpajan toteuttamisessa

Aloita ilmainen käyttö täältä!

Orchidea AI avusteinen työpaja

Näin järjestät työpajoja Orchidean avulla

Aloita innovointi aivoriihessä
VAIHE 1
Määrittele aihe

Aloita työpajasi hetkessä valmiiden mallien avulla. Luo uusi työpaja, määritä aihe ja kutsu osallistujat. Voit ottaa aivoriiheesi mukaan kenet vain sähköpostiosoitteella tai helpolla linkillä.

Tutustu mallipohjiin
VAIHE 2
Ideoiden keräys

Vaiheen tavoitteena on tuottaa lyhyessä ajassa paljon ideoita. Kirjatut ideat näkyvät realiaikaisesti kaikille. Tekoäly osallistuu mukaan tuottamalla monipuolisia ideoita, jotka ruokkivat osallistujien luovuutta.

Ideoiden kerääminen Orchidean työpajassa
Parhaiden ideoiden valinta
VAIHE 3
Ideoiden valinta

Valintavaiheessa osallistujat käyvät läpi edellisessä vaiheessa luodut ideat ja valitsevat heidän mielestään parhaat ideat. Osallistujien valinnoista syntyy seuraavaan vaiheeseen ideoiden kannatusjärjestys.

VAIHE 4
Ehdotusten luonti

Kunkin osallistujan priorisoidut ideat ovat tässä vaiheessa kaikkien nähtävissä.

Osallistujat tuottavat eniten kannatusta saaneista ideoista pidemmälle kehitettyjä ehdotuksia. Tekoäly auttaa ensimmäisen version luonnostelussa.

Orchidea idealomake
Ideoiden raportointi
VAIHE 5
Parhaiden kehittäminen

Tässä vaiheessa jokainen äänestää mielestään parhaita ehdotuksia. Äänestyksellä ehdotukset saadaan nopeasti tärkeysjärjestykseen.

Sitten osallistujat kehittävät kommenteillaan kannatetuimpia ehdotuksia. Mahdollisuus vaikuttaa eteenpäin vietäviin ehdotuksiin lisää sitoutumista niiden toteuttamiseen.

VALMIS
Microsoft Word export tai jatkotyöstö Orchideassa


Näin helppoa se on! Voit siirtää haluamasi ehdotukset jatkotyöstettäväksi kanavaan tai osaksi käynnissä olevaa haastetta. Voit viedä ne myös Microsoft Word:iin jaettavaksi nopeasti osallistujille.

Aloita ilmainen työpajojen järjestäminen nyt