Braingrouping malli

Osallistujat luovat ideoita ja kehittävät niistä potentiaalisimmat konsepteiksi. Konseptit priorisoidaan ja osallistujat voivat jatkokehittää parhaimpia, mikä vahvistaa sitoutumista.

Käytä mallia

Aloita braingrouping mallilla

Aloita nyt ilmaiseksi.
Käytä mallia

Yleistä Braingrouping-menetelmästä

Braingrouping on menetelmä, jonka avulla ryhmässä etsitään syvällisiä ideoita keskittyen rajattuun aiheeseen. Menetelmässä luodaan ensin suuri joukko ideoita, joista monivaiheisella jalostusprosessilla valitaan ja kehitetään lopulta parhaat ideat syvällisiksi innovaatioehdotuksiksi.

Milloin käyttää Braingrouping mallia?

Braingrouping on loistava valinta syvällisten innovaatioehdotuten muodostamiseen rajatusta aiheesta. Menetelmässä keskitytään parhaiden ideoiden jatkojalostamiseen suuresta joukosta ideoita useiden eri vaiheiden kautta.

Jos olet sitoutunut käsittelemään ja jalostamaan ideoita pidemmälle ja löytämään siten lupaavimmat innovaatiot, Braingrouping on erinomainen valinta.

Prosessi kestää yleensä noin 30-60 minuuttia, ja se sopii parhaiten 3-30 osallistujan ryhmälle.

Braingrouping-menetelmän hyödyt

Perinteistä aivoriihiprosessia kuvataan timanttina: se alkaa lukuisten ideoiden tuottamisella (divergenssi) ja sen jälkeen lupaavimpien ideoiden priorisoinnilla (konvergenssi).

Braingrouping-menetelmässä mennään askel pidemmälle ja tartutaan konvergenssivaiheessa usein esiintyviin puutteisiin. Monivaiheisen jalostamisen avulla Braingrouping tekee ideoista tarkkaan hiottuja innovaatioita. Tämä lähestymistapa, joka visualisoidaan vesipisarana, takaa hedelmällisen ideointikokemuksen.

Orchidean AI-tehosteinen Braingrouping tekee siitä entistäkin paremman:

- Tekoäly osallistuu ideointiin ja tarjoaa uusia näkökulmia ideointiprosessin rikastuttamiseksi.

- Ehdotuksen kirjausvaiheessa kukin osallistuja laatii kokonaisvaltaisen ehdotuksen valitsemistaan ideoista. Osallistujat voivat käyttää tekoälyä ehdotustensa paranteluun. Tekoälyn käyttö säästää huomattavasti aikaa ja tarjoaa osallistujille arvokasta näkökulmaa.

- Kehitysvaiheessa tekoäly voidaan valjastaa lupaavimpien ideoiden pidemmälle kehittelyyn sen varmistamiseksi, että ne viedään eteenpäin.

Braingrouping prosessi

1. Ideointi

Ryhmä ja AI tuottavat ideoita samanaikaisesti. Tekoäly tukee ja stimuloi osallistujien ideointia. Tuloksena on kymmeniä tai jopa satoja luovia ideoita eri näkökulmista.

Vaiheen oletuspituus on 8 min.

2. Ideoiden valinta

Osallistujat valitsevat lupaavimmat ideat klikkaamalla niitä. He näkevät ruudulla vain omat valintansa, mikä varmistaa, ettei ryhmäajattelu vaikuta heidän valintoihinsa.

Vaiheen oletuspituus on 5 min.

3. Ehdotusten keräys

Tässä vaiheessa edellisen vaiheen valinnat muodostavat ideoiden kannatusjärjestyksen. Kukin osallistuja valitsee parhaat ideat ja laatii niistä tekoälyn avulla harkittuja ehdotuksia.

Vaiheen oletuspituus on 10 minuuttia.

4. Äänestys

Kaikki käyvät läpi muodostetut ehdotukset ja äänestävät parhaita. Oletusarvo on 4 ääntä per henkilö, mutta fasilitaattorilla on mahdollisuus myös muuttaa sitä.

Oletusaika on 5 minuuttia.

5. Kehittäminen

Monissa aivoriihimenetelmissä ehdotuksia tarkennetaan ennen äänestystä, mutta Braingouping-menetelmä tarjoaa tehokkaamman lähestymistavan:

Ensin äänestetään parhaista ehdotuksista, jotta ne saadaan nopeasti paremmuusjärjestykseen. Sen jälkeen kaikki keskittyvät tarkentamaan näitä parhaaksi arvioituja ehdotuksia ja antavat niihin oman panoksensa.

Ryhmä jalostaa valittuja ideoita yhdessä, jolloin syntyy tunne yhteisestä omistajuudesta ja sitoudutaan niiden eteenpäin viemiseen.

This is some text inside of a div block.

UKK

1. Miten varmistan, että osaan fasilitoida työpajan?

Orchidea opastaa sinut työpajan vaiheiden läpi, jotta fasilitointi on mahdollisimman helppoa. Tässä kuitenkin muutama vinkki:

- Voit harjoitella itseksesi tekoälyn kanssa ja käydä vaiheet läpi muutamassa minuutissa ja arkistoida aiheesi sen jälkeen. Voit myös kutsua itsesi sisään linkillä, avata linkin toiseen selaimeen tai välilehteen ja katsoa, miltä prosessi näyttää osallistujalle.
- Voit AI:n avulla halutessasi muotoilla vaihtoehtoisia pääkysymyksiä.
- Fasilitoijalle on prosessipalkin yläreunassa jokaisessa vaiheessa fasilitoijakuvake, josta voit saada vinkkejä ja nähdä osallistujien valmiustason kussakin vaiheessa.

2. Miten ryhmän koko vaikuttaa prosessiin?

Braingrouping sopii sekä pienemmille että suuremmille ryhmille. Muutama asia kannattaa kuitenkin ottaa huomioon:

- Tyypillisesti tavoitteena on saada yhteensä noin 50-100 alun ideaa ja     jokaiselta kaksi myöhemmän vaiheen ehdotusta.

-  Yli kymmenen henkilön ryhmässä on enemmän käsiteltävänä alun ideoita ja myöhemmän vaiheen ehdotuksia, joten valinnalle ja arvioinnille on varattava enemmän aikaa. Säädä yläpalkista vaiheiden kestoja tarpeen     mukaan.

-  Anna 3-4 henkilön ryhmissä enemmän aikaa ideoiden sekä ehdotusten tuottamiseen ja pyri siihen, että saat vähintään muutama kymmenen ideaa ja vähintään 10 harkittua ehdotusta.

- Fasilitoijat voivat käyttää fasilitaattorikuvaketta arvioidakseen osallistujien valmiutta kussakin vaiheessa. Voi myös kysyä mahdollisesta lisäajan tarpeesta.

3. Miten kutsua osallistujia työpajaan?

Orchidealla se on erittäin helppoa. Kun olet kirjoittanut aiheen, seuraava vaihe on kutsua osallistujat. Kutsuminen on nopeaa, ja voit valita kolmesta vaihtoehdosta: kutsu osallistujat sähköpostiosoitteella, todennusta vaativalla linkillä tai yksinkertaisella linkillä.

4. Voiko ensikertalainen järjestää työpajan Braingroupingin avulla?

Ehdottomasti! Vaikka olisitkin vasta-alkaja, mallimme tekee fasilitoinnista helposti lähestyttävää. Alusta tarjoaa vaiheittaisen opastuksen, joten vaikka unohtaisitkin antaa ohjeet, prosessi ohjaa osallistujat oikeaan suuntaan ja tarjoaa lyhyet selitykset. Lisäksi osallistujat voivat tarvittaessa katsoa Brief-välilehdeltä yleisiä ohjeita.

Braingrouping on suunniteltu tekemään virtuaalisesta työpajasta tuottava ja mukaansatempaava kokemus kaikille osallistujille.

Aloita työpaja Braingrouping mallilla ilmaiseksi

Aloita ilmaiseksi nyt.
Käytä mallia