Kaksoisarviointihaasteen malli

Malli ideakilpailuille, joissa on paljon ideoita. Priorisoi kaikki ideat nopealla kyllä-ehkä-ei -metodilla. Siirrä potentiaalisimmat tarkempaan numeeriseen arviointiin. Valitse parhaat ideat arviointien pohjalta.

Käytä mallia

Aloita kaksoisarviointihaaste

Aloita tällä mallilla ilmaiseksi nyt.
Käytä mallia

Yleistä Kaksoisarviointihaasteesta

Kaksoisarviointi on malli ideakilpailuja varten, joissa haetaan suurta määrää ideoita isolta joukolta osallistujia. Voittajat valitaan kaksivaiheisen arviointiprosessin avulla, minkä vuoksi malli on tehokas valinta laajoihin kilpailuihin.

Innovaatiokilpailuissa on aina kohdennettu aihe, johon osallistujat keksivät innovatiivisia ratkaisuja. Kaksoisarviointihaasteessa osallistujat koostuvat usein koko organisaatiosta tai jopa ulkopuolisista tahoista. Prosessi alkaa ideoiden keräämisellä ja etenee sitten kaksivaiheiseen arviointiin, jonka suorittavat asiantuntijat.

Milloin käyttää Kaksoisarvioinnin mallia?

Kaksoisarvioinnin malli on ihanteellinen valinta, kun haluat kerätä suuren määrän uusia ideoita organisaatioltasi tai suuremmalta ulkopuoliselta joukolta.

Aihe voi käsittää kattaa tuote- tai palveluideoita sekä parannuksia olemassa olevaan tarjontaan. Malli on erityisen hyvä vaihtoehto laajojen innovaatiohaasteiden toteuttamiseen ja parhaiden ideoiden palkitsemiseen.

Kaksoisarviointihaasteen kesto on yleensä muutama viikko.

Kaksoisarviointihaasteen hyödyt

Kaksoisarviointimalli sopii erinomaisesti suurille ideamäärille ja sen ehdoton etu on tehokkuus.

Suurten ideamäärien yksityiskohtainen käsittely ja arviointi käy ideoiden käsittelijälle raskaaksi ja työlääksi.Kaksivaiheisella lähestymistavalla olemme ratkaisseet tämän ongelman;

Ensimmäinen arviointikierros on nopea "kyllä - ehkä - ei" -arviointi, joka pienentää nopeasti ehdotusten massaa. Yksityiskohtaisempi numeerinen arviointi, jossa käytetään useita arviointikriteerejä, tehdään vain rajatulle määrälle ideoita, jolloin arvioijat voivat keskittää aikansa vain olennaisimpiin ideoihin.

Kaksoisarviointihaaste edistää myös innovaatiotoimintaan sitoutumista, kun kaikki osallistuvat ideoiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Kaksoisarviointihaasteen vaiheet

Seuraavaksi ohjeet haasteeseen, joka suoritetaan kaksoisarvioinnin mallilla. Varmista ennen aloittamista, että sinulla on selkeä näkemys innovaatiohaasteen toteuttamisen parhaista käytännöistä. Voit tutustua innovaatiohaasteiden järjestämisen oppaaseemme täällä.

1. Ideoiden kerääminen ja yhteiskehittäminen

Käynnistä innovaatiokilpailu ja aloita ideoiden kerääminen. Voit joukkoistaa ideoinnin asiakkaille ja kumppaneille tai innovoida oman organisaatiosi kanssa. Lisää jäseniä haasteeseesi helposti sähköpostitse tai kutsu osallistujia linkillä. Varmista aina, että ensimmäiset ideat on jo kirjattu, jotta vältät tyhjän paperin syndrooman.

Rohkaise osallistujia kommentoimaan ja kehittämään heitä kiinnostavia ideoita, jotta saat parempia ideoita, lisäät läpinäkyvyyttä ja saat selville, mikä osallistujia kiinnostaa.

2. Ideoiden seulonta

Asiantuntijapaneeli tarkastelee kaikki ideat nopealla "kyllä, ehkä, ei" -arvioinnilla, jonka tavoitteena on löytää potentiaalisimmat ideat. Seulonnan pohjalta lupaavimmat ideat etenevät haasteen seuraavaan vaiheeseen.

3. Ideoiden arviointi

Seuraavaksi on aika syventyä tarkemmin ideoihin. Tämän vaiheen tavoitteena on löytää potentiaalisimmat ideat. Kutsutut asiantuntijat suorittavat yksityiskohtaisemman arvioinnin edellisessä vaiheessa valituille parhaille ideoille.

Osallistujat äänestävät tykkäyksillä, mikä lisää sitoutumista ja antaa kuvan osallistujien näkemyksistä.

4. Parhaiden ideoiden valinta

Lopuksi päätöksentekijät tarkastelevat sekä yhteisön että asiantuntijoiden arviointeja ja julistavat voittajat. Voit tarkastella arviointituloksia visuaalisesti erilaisilla raporteilla, jotka auttavat sinua päätöksenteossa.

5. Haaste suoritettu

Ja voilà! Kun haaste on valmis, keskity ideoiden toteuttamiseen. Voit aina tarkastella ideoita Orchideassa tai tuoda ne tiedostoksi.

This is some text inside of a div block.
Idea evaluation bubble chart
Innovation challenge results

UKK

1. Mihin tilanteisiin kaksoisarviointihaaste soveltuu parhaiten?

Se sopii erinomaisesti suuren ideamäärän kilpailuihin, jonka idat muutamasta asiantuntijasta koostuva ryhmä arvioi jatkotoimien pohjaksi. Asiantuntijoiden aika käytetään tehokkaasti, kun ideat käydään nopeasti läpi "kyllä, ehkä, ei" -periaatteella. Sen jälkeen keskitytään "kyllä"-ryhmään ja arvioidaan ne yksityiskohtaisemmin useiden arviointikriteerien avulla.

2. Voivatko eri ryhmät tehdä arvioinnit?

Teoriassa kyllä, mutta "kaksoisarviointi" on nimenomaan suunniteltu tukemaan saman asiantuntijaryhmän tehokasta ajankäyttöä. Yhteiskehityshaasteessa voit myös hyödynt'' kaksoisarviointia pyytämällä osallistujia antamaan tykkäykset parhaille ehdotuksille. Asiantuntijat arvioivat sitten tarkemmin ehdotukset, joille on annettu eniten tykkäyksiä.

Aloita kaksoisarviointihaaste ilmaiseksi

Aloita tällä mallilla ilmaiseksi nyt.
Käytä mallia