Yhteiskehityshaasteen malli

Ideakilpailu, jossa osallistujat luovat ideoita ja kaikilla on mahdollisuus kehittää niitä. Sitten osallistujat ja/tai asiantuntijat arvioivat ideat. Lopuksi päättäjät valitsevat arvioiden pohjalta parhaat jatkoon.

Käytä mallia

Aloita yhteiskehityshaaste

Aloita tällä mallipohjalla ilmaiseksi.
Käytä mallia

Yleistä Yhteiskehityshaasteesta

Yhteiskehityshaaste on yhteistoiminnallinen malli ideoiden tuottamiseen tiimin tai projektin haasteisiin. Se on tehokas keino sitouttaa työntekijät ongelmanratkaisuun, sovittaa haaste strategisiin tavoitteisiin ja edistää innovointia. Tämä malli mahdollistaa yhteistyöllisen lähestymistavan innovaatioiden kehittämisessä ja priorisoinnissa tiimin, osaston tai johdon kannalta merkityksellisestä aiheesta.

Milloin käyttää Yhteiskehityksen mallipohjaa?

Käytä tätä mallia, kun tarvitset monipuolista panosta haasteiden ratkaisemiseen, työntekijöiden osallistamiseen päätöksentekoon tai strategisten muutosten toteuttamiseen. Se on strukturoitu lähestymistapa, joka soveltuu osallistujien tai johdon jakamiin aiheisiin.

Yleisiä käyttötapauksia ovat esimerkiksi:
- Sisäisten toimintojen kehittäminen
- Ehdotusten etsiminen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi
- Myynnin lisääminen
- Uusien asiakassegmenttien löytäminen

Tyypillinen yhteiskehittämishaasteen kesto on muutamasta päivästä pariin viikkoon. Se sopii erityisesti sisäisiin innovaatiokampanjoihin.

Yhteiskehityksen hyödyt

Yhteiskehityshaaste on täydellinen valinta, kun haluat sitouttaa organisaatiosi kehittämään yhdessä ideoita toteuttamiskelpoisiksi ratkaisuiksi.

Muutamia tämän lähestymistavan etuja ovat:

- Tehokas tapa löytää harkittuja ratkaisuja tiettyyn aiheeseen, koska pääpaino on ideoiden kehittämisessä yhdessä rajattuun aiheeseen.

- Nopea ja jaettu priorisointi: kaikki saavat äänestää parhaita ratkaisuja nopealla tykkäys-menetelmällä. Tämä lisää myös sitoutumista tuloksiin. Voit tehdä päätöksen näiden äänten perusteella tai käyttää vielä yksityiskohtaisempaa numeerista arviointia useilla arviointikriteereillä ja aiheen omistajan asiantuntemuksella.

Yhteiskehityshaasteen vaiheet

Mallimme ohjaa sinut innovaatiohaasteen vaiheiden läpi ja tekee järjestämisestä vaivatonta. Ennen aloittamista kannattaa silti kerrata innovaatiohaasteen perusteet. Voit tutustua innovaatiohaasteiden oppaaseemme täällä.

1. Ideoiden kerääminen ja yhteiskehittäminen

Käynnistä innovaatiokilpailusi ja aloita ideoiden kerääminen. Voit joukkoistaa ideoinnin asiakkaille ja kumppaneille tai ideoida pienellä tiimillä.

Osallistujat voivat tarkastella ja kommentoida kiinnostavimpia ideoita ja jakaa näkemyksiään ideoiden jatkokehitykseen.

2. Ideoiden arviointi

Kaikki ehdotukset arvioidaan samaan aikaan, toisin kuin prosessissa, jossa ideat arvioidaan yksi kerrallaan sitä mukaa, kun ne kirjataan.

Yhteisessä aiheessa kaikki osallistujat ovat arvioijia. Osallistujat voivat priorisoida ehdotukset nopealla tykkäys-äänestyksellä. Tarvittaessa aiheen omistaja/muu asiantuntija voi suorittaa suosituimpien ehdotusten yksityiskohtaisemman numeerisen arvioinnin käyttämällä useita arviointikriteerejä.

3. Parhaiden ideoiden valinta

Tarkastele arviointeja visuaalisesti ja valitse voittajaideat. Jaa tulokset kaikkien kanssa.

4. Haaste suoritettu

Siinä se! Kun haaste on valmis, voit tallentaa tulokset tiedostoksi ja keskittyä ideoiden toteuttamiseen.

Survivors innovation challenge
Select ideas
Innovation challenge results

UKK

1. Mille osallistujamäärälle yhteiskehityshaaste sopii?

Yhteiskehityshaaste soveltuu monen kokoiselle yleisölle - se voidaan suunnata muutamasta henkilöstä satoihin henkilöihin.

2. Mitkä aiheet sopivat yhteiskehittämishaasteeseen?

Yhteiskehittämishaaste soveltuu hyvin monenlaisiin aiheisiin, joissa on tärkeää ottaa huomioon kaikkien osallistujien ideat ja näkemykset. Lisäksi osallistujat voivat halutessaan tehdä yhteistyötä näiden aiheiden priorisoinnissa.

3. Vaatiiko haasteeseen osallistuminen koulutusta osallistujille?

Ei lainkaan. Haasteeseen osallistuminen on erittäin yksinkertaista, ja siihen pääsee vain klikkaamalla. Alusta on helppokäyttöinen, ja siinä on selkeät kysymyskentät, joihin käyttäjä voi vastata intuitiivisesti.

4. Tarvitseeko haasteen järjestäjä koulutusta?

Haasteen voi luoda kuka tahansa, jolla on oikeus luoda niitä (käyttäjä on ostanut lisenssin). Alusta ohjaa haasteen luomista, mutta selkeät ohjeet haasteen luomiseen löytyvät Orchideasta yläreunassa olevan kysymysmerkin takaa. Voit myös lukea lisää haasteen periaatteista blogistamme.

Aloita yhteiskehitys ideakilpailu nyt

Aloita tällä mallilla ilmaiseksi
Käytä mallia