OHJELMISTO IDEOIDEN HALLINTAAN

Tee ideoista innovaatioita Orchidean avulla

Tehosta innovaatioprosessiasi ja varmista, että parhaat ideat pääsevät kukoistamaan. Orchidean avulla hallitset innovointiprosessin uusien ideoiden luomisesta parhaiden ideoiden valintaan ja toteutukseen asti.

ALOITA ILMAISEKSI
Systemaattinen ideoiden hallinta

PARTNERIT & ASIAKKAAT

Yli 50 000 käyttäjää maailmanlaajuisesti

Mitä on ideanhallinta ja miten se tehdään?

ideoiden hallinta ohjelmisto

Ideoiden hallinta

Monet yritykset kamppailevat saman ongelman kanssa: liikaa ideoita ja liian vähän resursseja niiden toteuttamiseen. Tämä voi johtaa turhautumiseen ja ylikuormitukseen. Yksi tapa torjua tätä on kehittää järjestelmä ideoiden hallintaa varten. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perustetaan oma tiimi tai osasto, jonka tehtävänä on ideoiden tarkastelu ja priorisointi, tai se voi yksinkertaisesti tarkoittaa, että laaditaan selkeät ohjeet siitä, miten ja minne ideat tulisi kirjata. Kehittämällä ideoidenhallintajärjestelmän ja toimintasuunnitelman yritykset voivat varmistaa, että ne hyödyntävät työntekijöidensä luovuutta ja resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.

Ideanhallinnan alusta

Orchidea on loistava työkalu ideoiden hallinnan systematisointiin. Voit luoda omia prosesseja ideoinnin ympärille, esimerkiksi kutsua asiantuntijoita arvioimaan ideoita tai käyttää systemaattista numeerista arviointia. Voit toteuttaa kaikki innovaatiotoimintonne Orchideassa, lyhyistä ideointisessioista muutaman kuukauden mittaisiin innovaatiohaasteisiin tai jatkuvaan ideointiin. Osallista asiakkaat tai kumppanit mukaan kaikkiin innovaatiotoimintoihin ja kehittämiseen. Orchidea on juuri se alusta, jota tarvitset ideoiden hallintaan.

Miksi hallita ideanne Orchidean avulla?

Idea management process

Useita tapoja luoda ideoita työntekijöiden, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien kanssa

Luo tarpeisiisi sopivat prosessit

All-in-one-alusta kaikkiin innovaatiotoimintoihinne

Sidosryhmien helppo osallistuminen julkisten ja yhteisten kanavien, työpajojen ja haasteiden avulla

Monipuoliset ideoiden arviointiominaisuudet asiantuntijalausunnoista numeeriseen arviointiin

Orchidean analytiikka ja raportit tarjoavat tarkkaa ja käyttökelpoista tietoa innovaatioprosessistasi

ja enemmän!

Aloita ilmaiseksi

"Orchidea auttaa meitä jalostamaan yhdessä ideat innovaatioiksi"

Henri, Konepajateollisuus

Monipuolisin ideoiden hallintatyökalu

Sitouta kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät ideoiden luomiseen ja kehittämiseen

Orchidea on innovaatioalusta, joka auttaa yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluja. Orchidean avulla asiakkaat, kumppanit ja yleisö otetaan mukaan kehitysprosessiin. Orchidea tarjoaa tilan, jossa ideoita voidaan jakaa ja kehittää yhdessä. Alustalla on myös työkaluja aivoriiheen ja innovaatiohaasteisiin, joihin voi kutsua myös vierailijoita ideoimaan. Lisäksi Orchidean avoin innovaatio voi nopeuttaa kehitysprosessia, sillä sen avulla yritykset voivat hyödyntää laajempaa joukkoa ideoita ja asiantuntemusta. Näin ollen Orchidean alusta tarjoaa tehokkaan työkalun innovaatioiden edistämiseen organisaatioissa.

Näe, kuinka innovoida orchidealla
Innovation engagement platform
Idea processing tool

Luo tarpeisiinne sopiva ideoiden käsittelyprosessi

Eri aiheet vaativat erilaisia prosesseja. Orchidean avulla voit mukauttaa jokaisen vaiheen tarpeidesi mukaisesti. Voit tehdä ehdotuslomakkeen, työnkulun ja arvioinnin sinulle sopivaksi. Arvioinnissa voit pyytää asiantuntija-arvioita tai tehdä ideoillesi systemaattisen numeerisen arvioinnin. Voit myös antaa tehtäviä prosessin nopeuttamiseksi. Orchideassa voit mukauttaa prosessin täysin ja tehdä siitä sinulle sopivan!

ALOITA ILMAISEKSI

Ala hallinnoimaan ideoitanne Orchidealla ja:

Monipuoliset osallistamisominaisuudet
All-in-one alusta:
työpajat, innovaatiokilpailut ja jatkuva ideointi
Määritä tehtäviä edistymisen aikaansaamiseksi.
Mukautettavat ideoinnin prosessit

"Orchidea tuo ihmiset osallistavasti yhteen ideoimaan ja luomaan uutta."

Tiina, Koulutusala

UKK

1. Mitä hyötyä ideoiden hallinnasta on?
Ideoiden hallinta pienentää vaaraa menettää hyviä ideoita ja auttaa seuraamaan tärkeitä ideoita, Se varmistaa myös, että kaikki asiaankuuluva tieto on saatavilla yhdessä paikassa, joten ei ole epäselvyyttä siitä, missä vaiheessa jokin tietty hanke tai aloite on. Järjestelmällinen ideoiden hallinta tehostaa innovointia ja varmistaa, että ideat käsitellään.
2. Miten hallita ideoita tehokkaasti?
Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa hallita ideoita. Tärkeintä on tehdä se järjestelmällisesti ja mukauttaa prosessi aiheen mukaan. Orchidean avulla voit hallita monimutkaisia ideoita, jotka vaativat asiantuntijalausuntoja, sekä nopeampaa ideointia ja numeerista priorisointia.
3. Onko Orchidean avulla mahdollista innovoida muiden kuin omien työntekijöiden kanssa?
Kyllä! Voit kutsua vierailijoita osallistumaan linkin avulla. Voit innovoida kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten kumppaneiden tai asiakkaiden kanssa. Voit ottaa väkijoukon mukaan kaikkiin innovaatiotoimintoihin: aivoriiheen, innovaatiohaasteisiin tai jatkuvaan ideointiin. Voit myös määritellä, haluatko jakaa vain tiettyjä ideoita vai koko kanavan vieraiden kanssa.

Lue blogipostauksiamme innovaatiosta